Prema mišljenju pedijatra: kada je dete spremno za vrtić?

Činjenica je da deca u različitom uzrastu polaze u vrtić.

To u velikoj meri zavisi od toga da li njihovi roditelji, a pre svega majka, mogu da ostaju sa njima kod kuće ili ne. U tom pogledu ako oba roditelja rade, dete će najverovatnije biti upisano u jaslice. U slučaju da vaše dete nije krenulo u jaslice, jer ste mogli da budete sa njim kod kuće, možda se sada dvoumite jer ne znate da li je spremno za vrtić ili ne.

Možda brinete kako se podneti rastanak od vas i da li će se dobro slagati s drugom decom. Možda ste zabrinuti za njegovu samostalnost i to da li će samo znati da koristi toalet. S druge strane, znate da je socijalizacija važna i ne želite da vaše dete u tom pogledu zaostaje za drugom decom. Kako bi razrešili ovu dilemu donosimo vam savete pedijatara kada je u pitanju polazak deteta u vrtić.

Dete mora da poseduje veštine brige o samom sebi – Kako bi polazak u vrtić bio moguć od deteta se očekuje da razumno može da brine o sebi, dakle da ne mora konstantno da bude pod nadzorom. Ovo se odnosi na samostalan odlazak u kupatilo, oblačenje i obuvanje, kao i jedenje hrane. Iako ove veštine ne moraju biti savršene, one moraju biti poznate detetu.

Dete mora biti emocionalno spremno za vrtić – Važan faktor koji se mora uzeti u obzir je emocionalna, kao i socijalna spremnost deteta. Da li vaše dete uspešno komunicira sa decom svog uzrasta? Da li je u stanju da sluša i prati osnovna uputstva? Da li zna da sedi mirno i bavi se nekom zadatom aktivnošću? Ako je odgovor na sva ova pitanja DA, to znači da je ono spremno za vrtić.

Dete bi trebalo da poseduje određene akademske veštine – Sposobnosti dece da čitaju i pišu se u vrtičkom uzrastu dosta razlikuju. Većina vrtića toleriše različite akademske veštine kod svakog deteta i spremna je da im ponudi različite aktivnosti kojima se mogu baviti kako bi razvili ove veštine. Dakle, bilo da dete zna ili ne zna da čita i piše, ono može da krene u vrtić dokle god pokazuje zainteresovanost da to nauči.

Jedinstvene potrebe deteta moraju biti uvažene – Deca polaze u vrtić u različitom uzrastu, a u idealnom slučaju to bi trebalo da se dogodi uz uvažavanje njihovih jedinstvenih potreba. Neka deca mogu imati korist od rane socijalizacije, dok je drugoj bolje da sačekaju predškolski uzrast da bi pošla u vrtić. Sve se svodi na to koliko je dete kao prvo zainteresovano za vrtić, drugo svesno da se odvaja od vas i treće spremno da prihvati novonastalu situaciju.

Ž.J.

All Rights Reserved. | 2009 - 2023. Copyright© Mini STUDIO Publishing Group. | Uslovi korišćenja | Developed by Mini STUDIO Publishing Group