Najveće mudrosti Artura Šopenhauera

Artur Šopenhauer je nemački filozof, poznati predstavnik pesimizma.

Od rane mladosti je vrednovao svoju slobodu i želeo da bude nezavisan. Smatrao je da je volja osnova svega. Šopenhauer je postao popularan na kraju svog života, a posle smrti je stekao još veću slavu.

Pročitajte njegove zanimljive i najmudrije citate ...

"Najveća ludost je žrtvovati svoje zdravlje. Zbog čega? Imovine, napredovanja u karijeri, učenja, slave... O prolaznim zadovoljstvima i ne govorim. Zdravlje bi trebalo da bude prvo."

"Izvor naše sreće leži u subjektivnim osobinama: plemenitom karakteru, preduzetničkom duhu, vedrom temperamentu, spokojnom umu i zdravom telu."

"Kao što je ljubav prema životu zapravo strah od smrti i druželjubivost ljudi nije direktna. Ona se ne zasniva na ljubavi prema društvu, ali i strahu od usamljenosti. "

"Lepota je otvoreno pismo preporuke koje unapred dobija simpatije srca."

"Ljubomora se uvek rađa sa ljubavlju, ali uvek ne umire sa njom."

„Mladima bi glavni predmet učenja morao biti taj da nauče podnositi samoću: ona je naime izvor sreće i duševnog mira.“

„Da je čovečanstvo oduvek bilo razumno, istorija ne bi bila dugačka hronika gluposti i zločina.“

„Ko je pametan, taj će u razgovoru manje misliti na ono o čemu govori, a više na onoga sa kim razgovara. Ako tako bude činio, može biti uveren da neće reći ništa zbog čega bi se kasnije mogao kajati.“

„Malo ima stvari koje će ljude više odobrovoljiti nego kad im ispričamo veliku nesreću koja nas nedavno snašla.“

„Ko je okrutan prema životinjama, ne može biti dobar čovek.“

„Zdravlje nije sve, ali bez zdravlja, sve je ništa.“

„Da bi se priznala tuđa vrednost, treba imati sopstvenu.“

„Čast je, objektivno gledano, mišljenje drugih o nama, a subjektivno, naš strah od tog mišljenja.“

„Spojiti uljudnost sa ponosom pravo je majstorstvo.“

„U svakom je slučaju bolje da se razboritost pokaže onim što se prećuti nego onim što se kaže.“

M.L.

All Rights Reserved. | 2009 - 2024. Copyright© Mini STUDIO Publishing Group. | Uslovi korišćenja | Developed by Mini STUDIO Publishing Group