Energija mladih ljudi kao inspiracija

Sjajne ideje, kreativnost, žeđ za slobodom i prostorom u kojem mogu da pokažu sav svoj talenat – to je odlika mladih ljudi. Poletni, ambiciozni i puni energije, oni su ti koji pomeraju granice i čine da se stvarnost menja ka boljem i lepšem.

Svesna da su upravo mladi nosioci budućnosti, Coca-Cola HBC Srbija odlučila je da osnaživanje mladih utemelji kao svoje dugoročno strateško opredeljenje. Nastojeći da motiviše mlade da na pravi način iskoriste sve svoje potencijale, kompanija je razvila platformu Coca-Cola mladima kojom je dodatno osnažila već postojeće programe - Budućnost #za5, Coca-Cola podrška mladima, Coke Summership i RISE management trainee program.       Na ovaj način, kompanija je ponudila  srednjoškolcima, studentima, apsolventima, kao i svim nezaposlenim mladim ljudima šansu da u periodu dok tragaju za odgovarajućim poslom, kao i na početku svog profesionalnog angažovanja, steknu i znanje i samopouzdanje.

Da bi suočavanje mladih sa profesionalnim izazovima učinila što lakšim, kompanija sarađuje i sa fakultetima tako što aktivno sudeluje u programima namenjim budućim akademskim građanima pripremajući ih za poduhvate koji ih očekuju u budućnosti. Najistaknutija saradnja koja traje više od decenije svakako je partnerstvo sa Fakultetom organizacionih nauka, a najbolji pokazatelj rezultata zajedničkog rada ove obrazovne ustanove i kompanije je broj studenata koji je učestvovao u nekim od programa podrške. Preko 4500 studenata prošlo je kroz treninge, obuke i razmene, a od velikog značaja je i prilika za ambiciozne mlade ljude da posete kompaniju u Beogradu i upoznaju se sa proizvodnjom i poslovanjem iz prve ruke. U realizaciji saradnje, nemerljiva je i uloga značajnog broja menadžera kompanije koji su, nalazeći se u ulozi predavača i mentora, studentima nesebično prenosili svoja znanja.

Uz sjajan spoj volje i iskustva kompanije internacionalne reputacije sa jedne i mladalačkog entuzijazma i energije sa druge strane, rezultati ne mogu da izostanu. Strateška orjentacija ka mladima zapravo je dokaz opredeljenja Coca-Cola HBC Srbija da pruži podršku stasavanju nekih novih lidera i nosioca napretka i budućnosti. 

All Rights Reserved. | 2009 - 2022. Copyright© Mini STUDIO Publishing Group. | Uslovi korišćenja | Developed by Mini STUDIO Publishing Group